fbpx

Simulările examenului de Bacalaureat se susțin la următoarele materii: limba și literatura română, limba și literatura maternă, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie.

Prin organizarea periodică a sesiunilor de simulare se urmărește familiarizarea copiilor cu acest tip de examen.

Condițiile de desfășurare a simulărilor vor imita fidel condițiile de desfasurare a examenului de Bacalaureat: se creează atmosfera de examen, iar nivelul și structura subiectelor sunt similare.

Beneficiile participării la sesiunile de simulări de Bacalaureat:

  • Testarea nivelului de cunoștințe accumulate până la momentul respectiv;
  • Urmărirea încadrării în timpul avut la dispoziție prin organizarea și prioritizarea sarcinilor;
  • Familiarizarea cu atmosfera de examen care ajută la depășirea temerii create de examenul real;
  • Posibilitatea de a dezbate ulterior cu profesorul subiectele care au prezentat un grad ridicat de dificultate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare;

Înscrierea participanților se face cu minim 2 zile înaintea examenului;

Durata examenului propriu-zis este de 3 ore;

Corectarea se va efectua încrucișat de către 2 profesori ai centrului, rezultatele transmițându-se pe e-mail în maxim 5 zile de la susținerea examenului.

Cost: 90 lei.