fbpx

Meditații în grup – pachetul plus

Specialiștii în educație susțin faptul că învățarea este foarte eficientă atunci când se desfășoară într-un mediu plăcut, în grupuri mici de elevi. O cerință obligatorie și esențială care stă la baza creării unui grup este omogenitatea în ceea ce privește nivelul de vârstă și de cunoștințe.

Pregătirea în vederea obținerii performanței școlare în Centrul ElitEducation se organizează în grupuri de maxim 5 elevi.

Odată cu efectuarea formalităților de înscriere, fiecare cursant va susține un test de evaluare inițială și un mini interviu pentru a putea fi încadrat în grupul corespunzător nivelului de cunoștințe.

Cursanții stabilesc relații de prietenie, colaborează și competiționează, participă la ședințele de pregătire cu plăcere, implicit procesul de învățare devine mai eficient, simplu și plăcut.

Profesorul este cel care predă/consolidează materia, însă, în cadrul grupului, cursanții învață și din expunerile altor colegi, chiar și prin simplul fapt că aud o întrebare la care ei nu s-au gândit.

De asemenea, pentru cosolidarea cunoștințelor, membrii grupului sunt puși în situația de a expune colegilor anumite metode de rezolvare a problemelor. Se urmărește realizarea recapitulării cunoștințelor acumulate, dar și dezvoltarea spiritului critic și autocritic.

Puncte forte:

  • Acumularea de cunoștințe noi prin interacțiunea cu profesorul și cu membrii grupului;
  • Dezvoltarea colaborării și competitivității;
  • Dezvoltarea abilității de a rezolva probleme, de adresare a întrebărilor reciproce, de a prezenta etapele parcurse în rezolvarea problemelor;
  • Împărtășirea varietății de opinii pentru a rezolva problemele;
  • Dezvoltarea spiritului critic și autocritic;
  • Crearea și dezvoltarea relațiilor de prietenie.

Pachetul Plus presupune parcurgerea a 8 ședințe de pregătire lunară (2 ședințe/săptămână), la una sau două materii alese.

Acest tip de pachet se recomandă elevilor care doresc să se pregătească intensiv la o materie sau celor care doresc să mențină/suplimenteze nivelul de cunoștințe la două materii.

Ofertă specială pentru anul școlar 2022-2023 *

Preț pachet Plus: 920 760 lei/lunar (8 ședințe, 115 95 lei/ședința)