Învățământ liceal

Pregătire școlară

Ședințele de pregătire în centrul ElitE se organizează în vederea aprofundării sau completării materiei predate la școală, pentru pregătirea admiterii la facultate, promovarea probelor de bacalaureat sau concursuri și olimpiade școlare.

Limba română, matematica, istorie, geografie, informatică, fizică, biologie sau limbi străine sunt materiile la care Centrul Educațional ElitE organizează ședințe de pregătire pentru performanta școlara pentru liceeni.

Ședințele de pregătire pentru performanță școlară la liceu se organizează în grupuri de elevi sau individual, au o durata de 2 h, și sunt susținute de profesori calificați, cu experiență în predare pentru acest nivel de vârstă și cunoștințe.

Metodele și mijloacele de învățare sunt moderne și interactive. Fiecare dintre cursanții noștri nu reprezintă doar o provocare ci și o responsabilitate atât față de cursant cât și față de eforturile echipei (profesor, coordonator, părinte).

Învățarea în grup se organizează cu maxim 5 cursanți care au studiază aceeași materie și au același nivel. În vederea măsurării performanțelor obținute, periodic, în centru, se susțin teste de evaluare ale căror rezultate vor fi transmise către părinți în cadrul rapoartelor lunare de activitate.

În vederea testării nivelului de cunoștințe la materiile la care se vor susține probe de bacalaureat, în centrul ElitE se organizează periodic sediuni de simulări BAC.