fbpx

Meditații pentru clasele II-IV

Pregătire școlară și efectuarea temelor pentru elevii claselor II-IV

Începând cu clasa a II-a, programa școlară devine mai încărcată, iar unii copii pot resimți nevoia unui ajutor suplimentar în înțelegerea și aprofundarea cunoștințelor noi sau în efectuarea temele pentru acasă.

Părinții întâmpină dificultăți în a rezolva sarcinile didactice conform noilor metodologii sau in a le prezenta copiilor etapele ce trebuie parcurse în rezolvarea temelor. O altă caracteristică a vremurilor pe care le trăim este timpul îndelungat pe care îl alocam job-ului, astfel programul de multe ori nu ne permite să coordonăm copiii în efectuarea temelor.

Învățământul primar reprezintă temelia dezvoltării școlare a copilului.

Pentru a răspunde nevoilor dumneavoastră începând cu această etapă școlară, în Centrul Educational ElitEducation se organizează ședințe de pregătire comasată la matematică și limba română .

Ședințele de pregătire pentru performanța școlară au o durată de 2 ore, se desfășoară sub îndrumarea învățătoarei colaboratoare, iar în cadrul lor sunt folosite metode și mijloace moderne de învățare.

Pe parcursul ședinței de pregătire se urmărește predarea cunoștințelor noi, reactualizarea celor învățate anterior, efectuarea de exerciții și probleme și efectuarea corectă a temelor pentru acasă.